Chuyên mục: Setup và vận hành khách sạn, resort

Setup và vận hành khách sạn, resort

Setup và vận hành khách sạn, resort

Xem xét tình hình kinh doanh của Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, Resort tại địa phương lên phương án quyết định qui mô khách sạn nào phù hợp, tư vấn quản lý khách sạn, định hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn, các yếu tốt cạnh tranh với các mặt sau: 1. Tư vấn về […]