Chuyên mục: Đóng gói bản quyền món ăn

chon-bat-dia-1

Đóng gói bản quyền món ăn

Món ăn có thể được đăng ký bản quyền tác giả dưới hình thức là một tác phẩm giáo trình, tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết tùy theo nhu cầu đăng ký của tác giả. Có thể Đăng ký bản quyền món ăn được hay không? Nếu đăng ký thì đăng ký ở […]